Här kommer ännu en iPadspaning med framtidstema. Mike Monteiro konstaterar att iPad inte är datorerans framtid, utan datorerans ersättare. Första stycket med referens till Avatar säger mycket om våra förväntningar. Närhelst vi på film och tv ser en ”universalplatta” från framtiden kommer tanken på iPad att finnas där.

Särskilt den yngre generationen är redan kulturellt inställda på att det är just så vår kommande datormiljö ser ut. Missa inte heller att kolla igenom de ovanligt vettiga kommentarerna till hans inlägg.

”It’s the payoff to all the work done by multiple industries over the last 20–30 years. It’s the subtraction of 20lbs of textbooks in my son’s backpack, and the device I finally feel comfortable buying my parents.”