Det här är tragiskt och dumt på så många sätt. Tydligen brukar Israeliska säkerhetsstyrkor i sin iver att trakassera och misstänkliggöra resenärer skjuta sönder datorer och andra föremål i samband med förhör. Just denna stadigt byggda MacBook hade turen att klara sig med hårddisk och data intakt.


”Again, not to take sides but WTF, Israel? You have bomb robots for this sort of thing. This just rubs peoples’ noses in your extensive security apparatus.”