Att Microsoft har problem med sin självbild har blivit alltmer tydligt på sistone. Tidigare körde Microsoft kaxigt över sina konkurrenter och lyckades lägga en död hand över nya tekniker genom att snabbt koka ihop egen vaporware som i slutändan sällan blev av eller sent omsider dök upp i urvattnad version. Denna strategi är sedan länge genomskådad och överspelad eftersom Microsoft helt enkelt inte hänger med i utvecklingen mot konkurrenter som kan verkligen kan leverera. Nu är Microsoft istället på defensiven och gör allt för att på märkliga sätt framstå som ett attraktivt val gentemot sina mer moderna konkurrenter.

Idag definierar Microsoft helt klart Apple som marknadsledare inom konsumentdatorsektorn, trots Windows dominans, genom att i sin reklam göra slarviga jämförelser mellan Macar och generiska PC–modeller. Senaste provet på detta är förtjusningen över ett påstått påpekande från en representant för Apple att man visst har datoralternativ under 1000 USD. Samtidigt har Microsoft skiftat fokus till lågprissegmentet (700 USD) i sin reklam för att garanterat kunna vifta undan Apple som alternativ för prisfixerade datorkonsumenter.

Laptop Hunters: Homeless Frank

Nu börjar även finansanalytiker se Microsofts defensiva attityd gentemot modern konkurrens för vad den är. Det annonserade Google Chrome OS och succén för iPhone har blivit ytterligare hot mot Microsofts oförmåga att klämma ur sig ett okomplicerat operativsystem för portabla datorplattformar. Från att i evinnerlig tid ha sett Microsoftaktien som ett säkert köp kommer nu signaler om att jätten i norr inte har vettiga svar på moderna alternativ, vilket gör köp av Microsoftaktier mindre attraktivt.

”More to the point, I think Microsoft’s a little worried that it’s becoming irrelevant. Like the monolithic IBM before it, Microsoft is a victim of its own enormous success. And like IBM, Microsoft’s not in any danger of dying—let’s not forget the company still controls the majority of the OS market—but that position of the 800-pound gorilla has made it lazy, complacent, and vulnerable.”