Det har varit mycket spekulation kring huruvida Googles Eric Schmidt kan sitta kvar i Apples styrelse sedan det blivit bekräftat att Google kommer att släppa ett eget datoroperativsystem. Nu har Schmidt själv bekräftat att han kommer att ta upp saken med Apples styrelse.

Om Schmidt inte längre bedöms kunna vara kvar i styrelsen verkar det troligt att tiden är rätt för att erbjuda Apples iCEO Tim Cook en plats i styrelsen för att knyta honom ännu hårdare till Apple.

För en intressant genomgång av det lilla som ännu är känt om Google Chrome OS rekommenderas ett besök hos Daring Fireball. Även theAppleBlog har en intressant artikel om det hypade Google Chrome OS.