Office 2010: The Movie

Microsoft har börjat bli riktigt bra – på att göra reklamfilm. Så länge det inte handlar direkt om produkterna de vill sälja så kan Microsofts nya reklamepos vara riktigt underhållande.

Via MacPro