Apple har fått patent på sin grafiska program– och dokumenthanterare Dock, som alltsedan Mac OS X födelse varit en av operativsystemets mest centrala komponenter. Dock har dock sina rötter redan i Mac OS X förfader Nextstep från slutet av 80–talet.

Det som nu fått patentskydd i 20 år är inte hela konceptet med en samlingsplats för applikationer och dokument, utan mer specifikt förstoringseffekten och visningen av program– och dokumentnamn som kan fås när man pekar på en ikon i Dock.

AppleInsider har även gjort en grundlig genomgång vad gäller utvecklingen av Dock. Guldstjärna och evig ära utlovas dessutom till den läsare som hittar en bättre försvenskning av Dock att ta till än Docken och Dockan.