Ibland kliver Apple ur rollen som neutralt storföretag och visar aktivt stöd i medborgarrättsliga frågor. Nu senast deklarerar man sitt motstånd mot ett lagförslag (Proposition 8) som vill ändra Kaliforniens konstitution till att uttryckligen förbjuda könsneutrala äktenskap.

Kalifornien har annars en lång tradition (1850 – 1977) där lagstiftningen kring äktenskap var formulerad utan krav på olika kön. Sedan dess har det varit många turer kring detta ämne, tills könsneutrala äktenskap än en gång återinfördes juni 2008. Ett beslut som alltså än en gång är under attack.

”Apple was among the first California companies to offer equal rights and benefits to our employees’ same-sex partners, and we strongly believe that a person’s fundamental rights — including the right to marry — should not be affected by their sexual orientation.”