Apple har äntligen kommit fram till att det är dags att häva det förbud som vilat över allt informationsutbyte om utveckling för iPhone. Ickespridningsavtalet (Non Disclosure Agreement) fanns där som en extra säkerhet för att inte något av alla de patent som Apple sökt för iPhone skulle komprometteras. Nu kan äntligen böcker släppas och forum startas för att diskutera programutveckling till iPhone.

Alla iPhone–utvecklare kommer inom kort att få ett nytt avtal där den mjukvara som är officiellt släppt kommer att undantas från NDA.

”While we have filed for hundreds of patents on iPhone technology, the NDA added yet another level of protection. We put it in place as one more way to help protect the iPhone from being ripped off by others.”