Apples kvartalsrapport för perioden april 2008 till och med juni 2008 visade på en vinstökning med mer än 30 procent sedan motsvarande period föregående år. Vinsten blev 1,07 miljarder USD med en omsättning av 7,46 miljarder USD. Vinstmarginalen låg på 34,8 procent och internationell försäljning stod för 42 procent av omsättningen.

Under perioden skeppades 2 496 000 Macar, en ökning med 41 procent sedan föregående år. Ökningen vad gäller iPod var 12 procent med 11 011 000 sålda enheter. iPhoneförsäljningen låg på 717 000 jämfört med 270 000 för ett år sedan. Steve Jobs flaggade även för flera nya produkter under de närmaste månaderna.

”We’re proud to report the best June quarter for both revenue and earnings in Apple’s history. We set a new record for Mac sales, we think we have a real winner with our new iPhone 3G, and we’re busy finishing several more wonderful new products to launch in the coming months.”
– Steve Jobs