Den datorarkitektur som ligger i botten på dagens Intelprocessorer i alla nya Macar, introducerades för precis 30 år sedan, 8 juni 1978, genom Intels första 16–bitars mikroprocessor 8086. Macworld har lagt upp en bra historik kring denna långlivade processorarkitektur.

”X86 processors — from the 8086 through the 80186, 80286, 80386, 80486 and various Pentium models, right down to today’s multicore chips and processors for mobile applications—have over time incorporated a growing x86 instruction set, but each has offered backward compatibility with earlier members of the family.”