Det som presenterades vid öppningsanförandet för WWDC08 är verkligen inte allt som avhandlades under denna utvecklarkonferens. En session i fredags (Building Native Look-and-Feel Web Applications Using SproutCore) handlade om något som kan bli en riktigt rejäl trojansk häst för Apples ambition att skapa och sprida fullödiga webbapplikationer, vilka kan ha samma funktionalitet och känsla som traditionella fristående applikationer.

SproutCore är ett ramverk för JavaScript som har mer gemensamt med fullvuxna utvecklarmiljöer som Cocoa, än med andra ramverk vilka mer fokuserat på att lägga till bling och finesser till vanliga webbplatser. SproutCore är inte utvecklat av Apple, utan består av öppen källkod, men Apple har möjligheten att integrera SproutCore i sin vanliga utvecklarmiljö för att skapa webbapplikationer på en helt ny nivå. Ett tungt alternativ till Microsofts Silverlight och Adobes Air som båda kräver insticksprogram för att fungera.

SproutCore används redan för gallerifunktionen i .Mac och ingår även i MobileMe. Med SproutCore finns framöver möjligheten att till exempel låta utomstående utvecklare skapa applikationer för MobileMe på ungefär samma sätt som idag är möjligt för iPhone. Det är dessutom inget som hindrar att Apple gör webbaserade versioner av iLife– eller iWork–program, som går lika bra att använda under Mac OS X, Linux eller Windows. Allt som krävs är en modern webbläsare och nätuppkoppling. Det här är en riktigt het och intressant teknik som kan betyda väldigt mycket för Apple och synen på webbapplikationer framöver.

”SproutCore not only makes it easy to build real applications for the web using menus, toolbars, drag and drop support, and foreign language localization, but it also provides a full Model View Controller application stack like Rails (and Cocoa), with bindings, key value observing, and view controls.”