En artikel i Fortune berättar om det sköna samarbete som uppkommit mellan Apple och Intels utvecklingsavdelning. Apples vilja att utveckla nya spännande produkter har inneburit att den tidigare relativt lugna utvecklingstakten hos Intel vad gäller tekniksprång har snabbats upp.

När Steve Jobs vid WWDC07 gav Intels boss Paul Otellini en plakett som tack för att Intel ställt upp och levererat det som Apple önskat, handlade detta säkerligen till stor del om den kompakta processorkapsling som kom att möjliggöra storsäljaren MacBook Air. Den teknik som Apple efterfrågade såg till en början omöjlig ut att förverkliga, tills Intel insåg att de redan tagit fram det som krävdes men skjutit utvecklingen på framtiden.

”What the crowd didn’t know at the time is that Jobs was also thanking Otellini for delivering on a favor. Months earlier, Apple had come to Intel looking for a special order: a small, thin chip package – the sort of component you would need to build an uncommonly slender computer. Apple didn’t say exactly what it needed the package for, and Intel engineers at first thought they couldn’t help. “Initially we either said, ‘We don’t have that,’ or ‘We have that on a roadmap 3-4 years from now,’ ” Rattner says.”