Den senaste betaversionen av iPhone Software v2.0 har stöd för handskrift. Åtminstone gäller detta för kinesiska tecken. Samtidigt som tecken ritas in i huvudfönstret visas förslag på passande tecken i högerkolumnen.