Från start var Apples iPhone Developer Program endast öppen för utvalda amerikanska utvecklare. Nu finns även möjligheten för utvecklare i andra länder att ansluta sig till skaran av skarpa, betalande utvecklare. Bland de länder som stöds finns Sverige.