iPhone Earth är ett excellent exempel på vad som går att åstadkomma med den kombination av tryckkänslig skärm och accelerometer som iPhone har tillgång till. Earthscape heter företaget som håller på att utveckla denna sköna geoprogramvara till iPhone 2.0.

iPhone Earth