Så var det äntligen startklart för introduktion av iPhone även i Sverige.

I samma kortfattade stil som gällt för övriga länder som nyligen fått avtal om iPhone med Apple, meddelas följande från TeliaSonera:

”TeliaSonera har skrivit avtal med Apple om att introducera iPhone i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Litauen, Lettland och Estland senare i år.”