Watching Apple har gjort en intressant observation vad gäller alla de länder som snart kommer att få iPhone. Ungefär hälften av dessa nationer har idag inte tillgång till iTunes Store, något som är nödvändigt för att aktivera dagens iPhone.

Om samtliga dessa 26 länder även får en nyöppnad iTunes Store ökar räckvidden för mediabutiken från dagens 22 länder till hela 48 länder, alltså mer än en fördubbling av butiksantalet.

Med så många nya iPhoneländer annonserade borde det inte dröja länge innan vi får besked även om en svensk operatör för iPhone. Watching Apple har satt samman en lista som matchar iPhone mot iTunes Store för alla länder som har, eller kommer att få endera.