Istället för genom en lång lista av länder där iPhone finns eller snart kommer att finnas, går det utmärkt att illustrera spridningen med en karta. Länder med officiellt iPhonestöd är markerade med rött. Skulle även upplåsta iPhone markeras blir så gott som alla länder röda.