Jocke och Daniel har tagit konsekvensen av alltför lite tid i förhållande till det engagemang det innebär att driva seriösa nyhetssajter.

Macpro, Unixpro, Linuxpro och Winpro läggs ned och släcker lyset 20 april.