Sedan det blev känt att Photoshop CS4 kommer som 64–bitarsversion till Windows och 32–bitars till Mac OS X, har åsikter om detta gått åt alla möjliga håll.

John Gruber reder här ut det hela och förklarar vilken praktisk betydelse skillnaden innebär. Klart intressant läsning.

”The big deal is CS5, the next-next version of Photoshop. The only supported 64-bit APIs on Mac OS X are Cocoa, and Adobe wants Photoshop run in 64-bit mode on the Mac, so they’re rewriting the app in Cocoa. That’s huge.”