Marknadsundersökningsföretaget NPD har granskat vilka som är kunder till Amazon MP3. Det visar sig att Amazon MP3 lyckats nå positionen som näst största återförsäljare av nedladdad musik i USA, utan att konkurrera direkt med iTunes Store. Endast en tiondel av Amazons kunder hade tidigare handlat musik genom iTunes Store.

Detta tyder på att marknaden för nedladdad musik kan öka genom att vända sig till kundgrupper som tidigare inte använt sådana tjänster. iTunes Store är även fortsättningsvis jätten på denna marknad, med tio gånger större försäljning än Amazon MP3 i USA. iTunes Store har detta år vuxit till att bli största musikåterförsäljaren totalt i USA.

”While it’s still very early in the game, there’s no evidence that Apple customers are deserting iTunes for a new alternative, either because of price or DRM restrictions. Amazon may simply be opening new markets from their existing consumer base and introductory promotions.”
–Russ Crupnick