Den här sköna videon som visar tipsar hoppas jag att Real Steve Jobs också får se detta och tar idén vidare. Boom, Amazing…

Head Tracking for Desktop VR Displays using the WiiRemote