Ökningstakten vad gäller försäljning av iPod har mattats av något. Med 22 miljoner iPod sålda under sista kvartalet 2007 är det absolut inte tal om kris, men ökningen från samma period föregående år ligger på för iPodsammanhang blygsamma 5 procent, trots en mängd nya modeller. Å andra sidan räknas inte iPhone (som ju även är en iPod) in i dessa siffror.

Shaw Wu som är analytiker hos American Technology Research anser att åtgärder behövs för att öka värdet hos iPodmodellerna, särskilt med tanke på att allt fler använder sin mobiltelefon för grundläggande mediakonsumtion. Mer minne till samma pris är mitt recept för att nå en tydlig fördel gentemot multimediamobilerna.