Såhär nästan två månader efter debuten för Mac OS X Leopard, har NPD Group gjort en undersökning av hur väl det nya operativsystemet från Apple sålt. Definitiva siffror får vi säkert från Steve Jobs vid Macworld Expo 15 januari 2008.

Klart är dock att varje ny generation av Mac OS X säljer bättre än den föregående. Leopard fixade drygt 20 procent mer i försäljning november 2007 jämfört med Tiger maj 2005. Kostnaden för att förmå många att våga besväret med att uppgradera har dessutom varit lägre för Leopard än för Tiger och Windows Vista.

”It’s really stunning to see Apple have one blow-out OS launch after another. It’s clear that Apple has hit upon the right strategy for rolling out new versions of its OS.”

Den inbyggda Flyttassistenten och ständig tillgång till hjälp via Genius Bar i amerikanska Apple Store, innebär att inga särskilda åtgärder har behövts för att hjälpa tveksamma kunder att ta klivet och uppdatera sina Macar.