Vi börjar bli rätt vana nu. Apple slår ständigt sina egna rekord på alla möjliga håll och kanter. Den senaste kvartalsrapporten är inget undantag utan innebär självklart nya rekordnoteringar.

Omsättningen för tremånadersperioden fram till 29 september var USD 6,22 miljarder med en nettovinst på USD 904 miljoner, en rejäl ökning från förra årets motsvarande kvartal. Bruttomarginalen steg till hela 33,6 procent. Försäljningen utanför USA stod för 40 procent av omsättningen.

Under perioden skeppade Apple 2 164 000 Macar, fler än under något tidigare kvartal, samt 10 200 000 iPod. En ökning med 34, respektive 17 procent från samma period föregående år. Man har sålt 1 119 000 iPhone, vilket ger en total försäljning från introduktionen utav 1 389 000 sköna mobiler. Steve Jobs kan med rätta känna sig nöjd och fylld med tillförsikt inför innevarande kvartal.

”We are very pleased to have generated over $24 billion in revenue and $3.5 billion in net income in fiscal 2007. We’re looking forward to a strong December quarter as we enter the holiday season with Apple’s best products ever.”

Apples kassakista bågnar dessutom med USD 15,4 miljarder som reserv och inga skulder. Utsikterna inför nästa kvartal är en omsättning kring USD 9,2 miljarder.