Steve Jobs har i en färsk telefonintervju för New York Times berättat att vi kan räkna med åtminstone tio år av fortsatt täta uppdateringar utav Mac OS X.

”I’m quite pleased with the pace of new operating systems every 12 to 18 months for the foreseeable future. We’ve put out major releases on the average of one a year, and it’s given us the ability to polish and polish and improve and improve.”

Apple knaprar in marknadsandelar från PC–tillverkande konkurrenter och ligger före i trenden mot en allt större andel bärbara datorer gentemot stationära.

Under det långa utvecklingsarbetet för iPhone var man väldigt nervösa kring hur gränssnittet baserat på en beröringskänslig skärm skulle mottas. Kritiken mot den tidiga föregångaren Newtons brister fanns där som en ständig påminnelse. Man var helt enkelt tvungna att få gränssnittet att fungera perfekt.

Att det nya sättet att interagera med iPhone tagits emot så väl blev en uppenbarelse för Jobs, som säger att de flesta fortfarande inte är medvetna om att Apple genom multitouch uppfunnit ett helt nytt sätt att interagera med datorer. Något som verkar lovande för de som hoppas på fler produkter från Apple med denna teknik.