Det nya sätt att visa menyinformation (delad skärm) på som iPod classic/nano introducerat är riktigt trevligt. Vill du ha samma funktionalitet i din iPod video så finns nu färsk hackad mjukvara att testa. Som vanligt vad gäller moddad mjukvara får du vara beredd på att saker kanske inte fungerar som tänkt och att din iPod kan behöva rensas/återställas i sådana fall.