Nu fattas det bara att även mineraler och växter visar sig förtjusta i gamla goa iPhone.

Perro “iPhone” [iPhone dog]