En djupdykning i de drivrutiner som ingår i Mac OS X Leopard visar stöd för Intels grafikprocessor GMA X3100 som hör till plattformen Santa Rosa. MacBook Pro bygger redan på Santa Rosa, fast med annan grafikmotor.

Den logiska slutledningen är att MacBook snart kommer i ny version byggd på Santa Rosa och med bättre integrerade grafikmöjligheter än dagens GMA 950 klarar av. Kanske vi får se denna uppdatering redan idag?

Den nyare grafikprocessorn har bättre stöd för 3D och videoavkodning. Något som vore välkommet, inte minst för de som vill kunna använda MacBook för spel.