Nya iPod touch har ett mer Leopardlikt gränssnitt än sitt äldre syskon iPhone. Man har anammat samma Dockstil som i Mac OS X för de huvudsakliga applikationerna. Något som många kritiserat hårt för att det ger konstiga effekter med skuggor, reflektioner och lutningar åt alla möjliga håll för visade programikoner.

Här mot en helt svart bakgrund fungerar det halvgenomskinliga lutande plan som de fyra huvudapplikationerna nedtill vilar på riktigt bra, detsamma gäller speglingseffekten. Detta beror säkert också på att ikonerna till iPhone/iPod touch från början är mer konsekvent inramade med ett platt rakt–på–perspektiv, till skillnad från det lutande perspektiv som många av programikonerna i Mac OS X använder.

Nu lär det bara vara en tidsfråga innan iPhone får samma uppfräschade gränssnitt.