Apples ekonomichef Peter Oppenheimer och styrelsemedlemmen Bill Campbell har båda växlat in en del av sina Appleaktier mot sköna gröna dollars 30 juli.

Oppenheimers 135 625 aktier omvandlades till 19,6 miljoner USD. Campbell fick 10,7 miljoner USD för sina 77 051 aktieposter.