Idag är det exakt tio år sedan Apple släppte Mac OS 8.

Från början var det tänkt att Mac OS 8 skulle baseras på det ambitiösa operativsystemsprojektet Copland. När Copland visade sig omöjligt att få klart inom rimlig tid, började Apple söka efter ett utomstående alternativ. Både Windows NT och BeOS var på tapeten, men till slut föll valet på NeXTstep. NeXT köptes och Steve Jobs gjorde comeback hos Apple.

Genom att hoppa direkt från Mac OS 7.6 till Mac OS 8, bröt Apple med de som licenstillverkade Macar vid denna tid. Deras licenser gällde bara för Mac OS 7. Ett lurigt drag av Apple som i och med Steve Jobs återkomst börjat en storstädning av företaget, där det mesta som inte hade med kärnverksamheten att göra rensades bort (överflödiga Macmodeller, Mac–kloner, Newton).

Det operativsystem för Mac som byggde på NeXTstep fick arbetsnamnet Rhapsody, senare Mac OS X. Mac OS 8 och senare Mac OS 9 höll liv i Macplattformen tills Mac OS X kunde göra debut ett par år senare.