Tradition respekteras. Applepryl hajpas. Rituellt köande. Uppackning fotograferas. Isärplockning dokumenteras. Recensioner publiceras. Sedan är det dags för hårdtest i mixern

Will It Blend? – iPhone