Vi har det senaste året blivit bortskämda med att det går bra för Apple på alla möjliga sätt. Inte minst gäller det förtroendet för Apple på aktiemarknaden. Kursen ligger idag över 130 USD och har mer än fördubblats på ett år.

Apples nästkommande kvartalsrapport kommer att presenteras 25 juli. I denna ingår resultatet från introduktionen av nya MacBook Pro, samt en liten glimt av iPhones försäljning.

Vad gäller iPhone och Apple TV har Apple annonserat att intäkterna bokföringsmässigt kommer att spridas över en 24–månadersperiod, varför genomslaget för iPhone blir något stillsammare än om allt skulle redovisas vid försäljningstillfället.

Denna prenumerationsmodell möjliggör att Apple kan uppdatera mjukvaran i dessa produkter utan att behöva ta betalt för varje ny finess som tillkommer. Amerikansk lag tvingade till exempel Apple att ta betalt för uppdateringen av AirPort Extreme till 802.11n i redan sålda Macar.