Det här visste du inte att iPhone kunde göra…

iPhone Magic

Via The Secret Diary of Steve Jobs