Vi gamla Appleskallar vet såklart hur vi ska föra oss i världen. Men om du först på sistone sett ljuset och konverterat till Applevärlden, kan det behövas en liten genomgång av grundregler.

Det är åtminstone vad Louis Gray anser. En lista med fem punkter för vad som förväntas av ett Applefans har ställts samman. Här kommer rubrikerna i kortfattad översättning. Läs mer i originalartikeln.

  1. Erkänn aldrig problem vad gäller Apple
  2. Se till att det syns att du använder Mac
  3. Använd Appleloggan smakfullt
  4. Verka inte alltför ivrig
  5. Se till att vara påläst

”Keep in mind that you are an example to others in the world of computing. To whom much is given, much is expected, and Apple has given you quite a bit. Be sure that you do not fold under the pressure.”