Apple har börjat visa en ny reklamfilm för Apple TV i ett flertal amerikanska TV–nätverk. Pedagogisk så det förslår, visar den enklar principen med samma film i datorn, i fickan och på TV.

New Apple TV Commercial