Alex Galonsky har gjort en riktigt bra guide för hur du kan skapa egna ikoner för till exempel hårddiskar och mappar i din Mac. Det exempel som visas upp är för att byta ut den tråkiga, vita, standardikon som används för flashminnen.

Det enda du behöver är en bild, ett bildbehandlingsprogram och Apples program Icon Composer som finns bland utvecklarverktygen.