Steve Jobs har inte för vana att uttala sig om kritik vad gäller Apple eller dess produkter. Svar på sådant kommer ibland i samband med intervjuer i kortfattad form, gärna med en liten knorr eller liknelse för att avväpna frågan.

Nu har dock ett öppet brev från Jobs där han går igenom sin och Apples syn på musik och kopieringsskydd (DRM) publicerats. Slutklämmen på inlägget pekar på att det är situationen i Europa som kan ha föranlett brevet. Ett antal konsumentorganisationer, främst nordiska, vill att Apple ska öppna upp sitt DRM–skydd FairPlay.

En stor del av innehållet försöker ge rätt perspektiv på frågan. DRM–skydd är inget Apple kämpat för, utan en förutsättning för att få licensiera musik till iTunes Store. Apple lyckades dock få till rimliga villkor med musikbranschen vid rätt tidpunkt. iTunes Store och iPod fick sedan sådan dominans att man lyckats hålla DRM–krav och betalningsmodell intakt.

Under uppbyggnadsfasen för iPod/iTunes–imperiet har troligen Apple tjänat på den inlåsning som resulterat mellan iTunes Store och iPod. Nu har man dock nått en sådan stark ställning att iPod klarar sig utan denna koppling. iTunes Store är inte något Apple tjänar pengar på, utan mer en tjänst kopplad till iPod/iTunes som är ett lagligt alternativ till piratkopiering och enklare att hantera än att köpa och rippa CD själv.

Att licensiera FairPlay till andra aktörer innebär att DRM–skyddet blir mycket svårare att hålla hemligt och uppdatera de gånger det knäcks, vilket hänt ett par gånger genom åren. Jobs propagerar istället för att skippa DRM–skydd helt och hållet.

”This is clearly the best alternative for consumers, and Apple would embrace it in a heartbeat. If the big four music companies would license Apple their music without the requirement that it be protected with a DRM, we would switch to selling only DRM-free music on our iTunes store. Every iPod ever made will play this DRM-free music.”

Situationen är lätt absurd idag när skivbolagen kräver hårda restriktioner och skydd för digital musikförsäljning, vilket hindrar utvecklingen av denna marknad. Samtidigt säljs en överväldigande majoritet av all musik på CD utan någon form av kopieringsskydd.

”In 2006, under 2 billion DRM-protected songs were sold worldwide by online stores, while over 20 billion songs were sold completely DRM-free and unprotected on CDs by the music companies themselves. The music companies sell the vast majority of their music DRM-free, and show no signs of changing this behavior, since the overwhelming majority of their revenues depend on selling CDs which must play in CD players that support no DRM system.”

Det kan säkert finnas fler strategiska skäl till varför Steve Jobs går i svaromål kring denna fråga just nu. Men grunden är sund. Det ligger idag inte i Apples intresse att stödja DRM. Låt istället skivbolagen stå till svars för detta system som i längden innebär att de stryper sin egen utveckling.