I detta inslag från CNBC ingår en riktigt bra intervju med Steve Jobs. Förutom att gå in på bakgrunden till varför iPhone kom till, får vi även höra lite om Jobs syn på Apples optionsaffärer. Jobs räknar med att få fortsätta med sitt arbete så länge aktieägare och styrelse vill ha honom kvar.

Steve Jobs on CNBC

Ett torrare och mer snuttifierat inslag från ABC Nightline ger i alla fall en del inblickar vad gäller själva Macworld Expo. Dessutom intervjuas både Steve Jobs och David Pogue vad gäller iPhone.

Steve Jobs on Nightline 1/10/07