Efter att ha pressat Microsoft till att betala 1 USD i avgift för varje såld Zune och kallat alla iPodanvändare för musiktjuvar, har skivbolaget Universal Musics VD Doug Morris föreslagit att samma uppgörelse bör göras med Apple när avtalen för iTunes Store ska omförhandlas.

John Gruber ger redan nu en inblick i hur förhandlingen kommer att avlöpa, någon gång nästa år. Huvudaktörer i detta framtida drama är Steve Jobs och Doug Morris. Absolut knäckande rolig läsning…