En av datorvärldens riktiga pionjärer föddes för 100 år sedan igår. Grace Hopper verkade under större delen av sin karriär i den amerikanska flottan. Med en gedigen matematikutbildning i bakfickan blev hon under andra världskriget en av världens första programmerare, som bidragit med väldigt mycket vad gäller moderna, begripliga och hårdvaruoberoende kompilerade programspråk.

Grace var en drivande kraft bakom programspråket Cobol, som än idag ligger till grund för en stor del av de program som driver den ekonomiska världen. Hennes team var dessutom det första som lyckades fånga en fysisk ”bugg” i en tidig, till stor del reläbestyckad dator.

Grace Hopper pensionerades från flottan 1966, men kallades åter till aktiv tjänst följande år. Först 1986 lämnade hon flottan, för att sedan agera som konsult åt Digital Equipment Corporation fram till sin död 1992 vid 85 års ålder.