Det kommer en iPod med 100 GB hårddisk inom en nära framtid, jag lovar…

Via Gizmodo