Apple har nu publicerat resultatet av sin egen undersökning kring oegentligheter rörande utdelning av optioner. Den omedelbara följden av denna utredning är att Apples tidigare finanschef (1996–2004) Fred Anderson lämnar sin plats i Apples styrelse.

Vid femton tillfällen mellan 1997 och 2002 har Apple bakdaterat optioner för att bli mer förmånliga för mottagarna. Vid inget av dess tillfällen har Steve Jobs varit mottagare av optioner eller varit medveten om de bokföringsmässiga konsekvenserna.

Ingen i Apples nuvarande ledning är misstänkt för några oegentligheter. Däremot kommer uppgifter kring två tidigare anställda att lämnas över till USAs finansinspektion (SEC).

Såhär kommenterar Steve Jobs det hela:

”I apologize to Apple’s shareholders and employees for these problems, which happened on my watch. They are completely out of character for Apple. We will now work to resolve the remaining issues as quickly as possible and to put the proper remedial measures in place to ensure that this never happens again.”

Det tar säkert ett tag till innan denna härva är helt ur världen för Apple och Jobs.