Adam Knight har skrivit ihop en lång redogörelse över sina år inom AppleCares tekniska support. Här finns en hel del observationer kring hur just denna del av Apple fungerar.

”Any technical job that involves helping masses of uncensored human beings understand technology will eventually wear the average man down, causing him to go bat-shit crazy and scream at the top of his lungs while trying to take out a swath of them with a surprise barrage of old SCSI cards.”

Adam sade till slut upp sig när insikten om att utsikten för en vidare karriär inom Apple inte såg lovande ut. En klart läsvärd historia med en hel del roliga episoder.