Macworld US har låtit en klick reklamrävar kolla igenom, bedöma och kommentera Apples nya reklamkampanj som jämför Mac och PC. Intressant läsning som stämmer väl överens med min syn på de sex filmerna.

Ett genomgående drag i kommentarerna är att sympatin som tittare oftast hamnar hos PC–karaktären. Men det tycker jag är själva vitsen. Vi unnar honom ju så gärna att få en bättre upplevelse bakom datorn.