Det har dykt upp lite mer uppgifter kring Apples fastighetsköp för att bana väg för ett nytt Campus i Cupertino. Enligt uppgift så landade priset för de fastigheter Apple köpt på hela 160 miljoner USD. Efter rivning av befintliga byggnader tänker man bygga ett nytt stort byggnadskomplex på platsen. Slutnotan för det hela kan komma att hamna på hela 500 miljoner USD.

Som läget är nu är Apples personal utspridd i ungefär 30 olika byggnader utanför sitt egentliga högkvarter. Genom att samla ihop 3000–3500 medarbetare på ett och samma ställe räknar man med att spara in en hel del både vad gäller tid och pengar. Det blir enklare att ordna rekreationsytor och parkeringsplatser samt nå det mesta på promenadavstånd. Apples hårda sekretess vad gäller nya produkter underlättas dessutom genom att hålla allt samlat.

Det är inte helt lätt att skrapa ihop intilliggande fastigheter utan att säljarna får nys om vem som är köpare. Apple har i detta avseende lyckats väl, annars skulle säkerligen den totala prislappen dragit iväg än mer.

www.appleinsider.com