iWeb som är den senaste medlemmen i familjen iLife, visades upp som ett sammanbindande verktyg för att publicera material från sina syskon via .Mac. För oss som inte riktigt fallit för .Mac, kan det vara intressant att veta att det även går att exportera webbplatser gjorda med iWeb till egna domäner. Ett separat ftp–program krävs för detta, förslagsvis suveräna Transmit.

Nu när äntligen standardbaserad webbteknik slagit igenom, är det även skönt att konstatera att iWeb bygger sitt material som xhtml 1.0 strict, samt producerar ren och fin kod. Den AJAX–funktion som visats upp (bildspel) stöds inte utanför .Mac, utan får det utseende den tidigare hade i .Mac.

Alla mallar kan manipuleras och göras om grafiskt och även editeras för hand.

www.hotwired.com