Arnold Schwarzeneggers popularitet som guvernör i Kalifornien har dalat på sistone. Ledande demokrater diskuterar nu tänkbara kandidater till posten inför valet nästa år.

En del filmfolk finns med i spekulationerna, exempelvis Warren Beatty, Robin Williams och Rob Reiner, vilka alla är politiskt och socialt engagerade. Ett annat namn som dykt upp är Steve Jobs.

”Steve Jobs, co-founder and head of Apple Computers and Pixar studios and a major donor to the Democratic Party, is another person regularly mentioned as a possible candidate for governor, O’Connor and others say. But for Jobs and many others, an important question remains: Do they have the interest in a thankless job like governor of California?”

Frågan är om inte två toppjobb är tillräckligt för Steve, samt om det stora antalet Windowsanvändare är något som ligger honom i fatet?