Apple har skrivit ett avtal med Freescale som garanterar tillgång till processorer (G4) fram till slutet av 2008. Man har däremot inte förbundit sig att köpa någon bestämd mängd av dessa.

Eftersom skiftet till Intelprocessorer ska vara avklarat under 2007 så handlar säkerligen detta långvariga avtal mer om att garantera tillgång till reservdelar. Apple Care kan gälla så länge som tre år från inköpsdatum, vilket kräver ett lager av utbytesdelar, inklusive processorkretsar.